Pagina's

10.10.06

Nostradamus & zoon

Wanneer het jaar op zijn laatste benen loopt, zie je overal voorspellingen verschijnen voor wat het nieuwe jaar zoal zal brengen. Meestal is dat rampspoed en nog meer rampspoed. Ook nu laten de onheilsprofeten weer van zich spreken...

Meer lezen? Benieuwd naar de Sterke Verhalen Quiz? Klik dan op de titel van dit artikel. (Deze Quiz Vraag behoort tot de categorie 10+)

Vrouwen die hun mannetje kunnen staan

Vechten en dus ook gevechtssporten, zijn tot voor kort activiteiten geweest die bijna uitsluitend werden beoefend door leden van het mannelijk geslacht. Toch zijn er, ook in vroeger tijden, vrouwen bekend die op dat gebied best wel hun mannetje konden staan. Denken we maar aan 'la Pucelle', de beroemde Maagd van Orléans...

Meer lezen? Benieuwd naar de Sterke Verhalen Quiz? Klik dan op de titel van dit artikel. (Deze Quiz Vraag behoort tot de categorie 18+)

De Engelen van Bergen


Tijdens de begindagen van de Eerste Wereldoorlog trekt het Britse expeditieleger zich hals over kop terug uit Bergen (Mons). Een Londens dagblad publiceert in die periode een artikel, getiteld ‘De Boogschutters.’ De bijdrage is van de hand van een auteur van griezelverhalen, Arthur Machen, en het is bedoeld om het al zo beproefde moreel van de Engelse soldaten hoog te houden. In de reportage wordt verteld dat, toen de Duitsers zich opmaakten voor de genadeslag, zij aan de hemel een groots visioen zagen van een spookachtig leger dat de Engelsen ter hulp snelde. Dit spookleger zou samengesteld zijn uit de boogschutters van de Slag bij Agincourt, waar de Engelsen in 1415 een glorieuze overwinning hadden behaald. De spooksoldaten hadden voor de gelegenheid de gedaante aangenomen van heuse engelen.
‘Symbolen van hoop waren het,’ zo verklaarde Arthur Machen achteraf. ‘Niet meer en niet minder. Symbolen van hoop in een verhaal en alleen maar een verhààl, dat ik weliswaar geschreven had in de vorm van een nieuwsbericht, om de boodschap krachtiger te laten overkomen.’

Dit liedje, "De Engel zal komen", is afkomstig uit de musical "De Engel van Mons" (Compagnie de Ballade & Theater Strobos, 2005). Meer liedjes uit die musical vind je op www.garagetv.be/scharpenelle
Meer lezen? Benieuwd naar de Sterke Verhalen Quiz? Klik dan op de titel van dit artikel. (Deze Quiz Vraag behoort tot de categorie 12+)

Mannen met Baarden

Zwitserland is in meer dan één opzicht een bijzonder interessant land. Niet alleen wat het bankwezen betreft, maar ook – om maar iets te zeggen – vanwege het feit dat het in Zwitserland bij wet uitgemaakt en geregeld werd hoe lang de haren en de baard van een persoon van het mannelijk geslacht mogen zijn, als die de trein wil nemen. En dat komt zo…

Meer lezen? Benieuwd naar de Sterke Verhalen Quiz? Klik dan op de titel van dit artikel. (Deze Quiz Vraag behoort tot de categorie 18+)

De Keizerin van Mexico


Charlotte, de dochter van Leopold I, viel als meisje van zestien voor de charme van Maximiliaan, aartshertog van Oostenrijk. Toen Max de keizerskroon van Mexico in de schoot, was zij zelfs gedurende een paar jaar Keizerin van Mexico. Maar schone liedjes duren niet lang: het volk kwam in opstand tegen de buitenlandse vorsten en Maximiliaan werd gevangen genomen en gefusiljeerd. Chalotte was op dat ogenblik druk steun aan het zoeken voor het bedreigde troon in het oude Europa. Maar de Belgen, de Oostenrijkers en de Fransen lieten haar in de steek. Zij werd er… letterlijk… waanzinnig door en werd voor de rest van haar leven, meer dan een halve eeuw lang, opgesloten gehouden door de Belgische koninklijke familie, eerst in het kasteel van Tervuren en daarna in dat van Boechout bij Meise...

Meer lezen? Benieuwd naar de Sterke Verhalen Quiz? Klik dan op de titel van dit artikel. (Deze Quiz Vraag behoort tot de categorie 12+)