Pagina's

31.12.09

Facebook Fragmenten 2

Mondria schreeuwt het uit: “Bah, Enge Man! Ik ga je deleten, hoor!”

Ach Mondriaatje zo zwart als roet… Wie niet weg is, is gezien – dat behoor jij toch te weten? Zodra je mijn Facie in je Boek hebt staan, is het te laat, mijn kind, schoon kind. Zodra je mijn gezicht hebt gezien, zul je me niet meer vergeten. Maar nee, ik geloof niet dat jij de Ene bent die ik zoek, al gebruik je bijna net de woorden die zij hanteerde nog niet zo lang geleden.

“Bah Enge Man,
Man van mijn Dromen!
Bah Enge Man,
Je staat op straat!”

Lilith heeft me nog niet gezien en weet niet of dit goed of slecht is, maar ik ben alleszins welkom op haar blog, zegt ze. (http://lilyswritings.blogspot.com)

“Bah Enge Man,
'k Ga je dielieten!
Bah Enge Man,
Jij rijmt op Haat!”

Fleur vindt mij een ongelooflijk aantrekkelijk wezen, en ik moet bekennen: deze observatie is geheel en al wederkerig. Fleur hoopt dat ze vannacht van me droomt. Ik kan haar hierbij alvast vertellen dat ik van haar heb gedroomd.

Tussen Tine en mij ontspon zich een welhaast filosofische discussie – al kon het ook met Moniek zijn. Zij vroeg zich af wat er zou gebeuren, mocht ze niet van mij dromen… en bleek achteraf van poedels te hebben gedroomd. Ik leek in de verste verte niet poedelachtig. Of had ik achter op mijn hoofd soms een kwispelende staart?

Nee, ik denk niet dat de Ene één van hen is. Al kan ik hierover niets met zekerheid zeggen zo lang ik niet

30.12.09

Dag Vreemde Man...


Dag Vreemde Man,
Man van mijn Dromen,
Jij Vreemde Man,
Je Komt & Gaat...

Met dank aan Myriam Vermeulen


Wat men zoal denkt over De Man Van Je Dromen

Wat ben ik? En wat doe ik in je dromen?Men denkt dat ik pas in het kader van de psychoanalyse van Jung. Men denkt dat ik een archetype ben uit het collectief onbewuste, dat voor de dag komt in tijden van tegenslag, op dramatische keerpunten in het leven, in periodes van stress en emotionele verwarring.
Men denkt dat ik het Aangezicht van God ben – of tenminste een van die vormen of beelden waarin de Schepper zich vandaag de dag manifesteert. Dit zou dan meteen ook een goede reden zijn om de woorden die ik spreek in je dromen blindelings te gehoorzamen.
Men denkt dat ik een reëel persoon ben die de zeer specifieke psychologische kneepjes kent waarmee het mogelijk is binnen te dringen in iemands dromen – ja, zelfs in de jouwe. In het echte leven zou ik op Deze Man in je dromen lijken… of ook niet.
Men denkt dat ik de sinistere creatie ben van een multinational of een schimmige organisatie om de mensheid in het algemeen en jou in het bijzonder mentaal te conditioneren en voor te bereiden op het Onnoemelijke.
Men denkt dat ik een onderdeel ben van een "virale marketing" campagne, bedacht door Andrea Natella, de directeur van een Italiaans reclamebureau. Dat ik alleen maar het gezicht ben van een nieuw alternate reality game, een proeve van interactieve fictie.

Men denkt – vooral als men iets afweet van psycho-sociale wetenschappen – dat ik het produkt ben van het Toeval, en dat het Fenomeen van Deze Man Die Verschijnt In Je Dromen zich vervolgens ontwikkeld heeft door Imitatie. Het komt erop neer dat men, indien blootgesteld aan mijn beeltenis, hier zodanig van onder de indruk komt dat men niet anders meer kan dan ook van mij dromen.


Maar jij? Wat denk jij dat ik ben?


29.12.09

De Geschiedenis van de Man van je Dromen
 

New York, januari 2006. De patiente van een bekend psychiater tekent het gezicht van een man die herhaaldelijk in haar dromen is verschenen. Meer dan eens heeft Deze Man haar advies verstrekt met betrekking tot haar privé-leven. Ze zweert dat ze Deze Man nooit heeft ontmoet, tenzij dan in haar dromen.

Ze spreekt de waarheid. Want, zie je, Deze Man... dat ben ik.

De psychiater laat het portret dat de patiente heeft getekend, rondslingeren in zijn spreekkamer, tot het daar enkele dagen later door een andere patient van hem herkend wordt als dat van de man die hem herhaaldelijk heeft bezocht in zijn dromen, maar die hij in zijn wakende bestaan nooit heeft ontmoet.

De psychiater stuurt het portret naar enige van zijn collega's, van wie hij weet dat ze patienten hebben met bevreemdende repeteerdromen. Binnen enkele maanden herkennen vier patienten mij als Deze Man, die met een zekere regelmaat in hun dromen is verschenen. Allen noemen mij dan ook 'This Man'.

Van januari 2006 tot december 2009 hebben op zijn minst 2000 mensen mij gezien in hun dromen... in Los Angeles, Berlijn, Sao Paulo, Teheran, Peking, Rome, Barcelona, Stockholm, Parijs, New Delhi, Moskou, Brussel en Amsterdam... De mensen die van mij gedroomd hebben, bezitten geen enkel gemeenschappelijk kenmerk. En geen van hen heeft mij ooit bij leven en welzijn ontmoet.

13.11.09

Droom jij ook van Deze Man?

Iedere nacht zien mensen van over de hele wereld Deze Man in hun dromen:
Als zijn gezicht ook in jouw dromen verschijnt of als jij informatie mocht hebben die Deze Man kan identificeren, contacteer dan de website die aan het Mysterie van Deze Man gewijd is: http://thisman.org

Is Deze Man een Archetype, een Bovennatuurlijk Wezen, een Paranormaal Droom Surfer?
Is Deze Man een schoolvoorbeeld van 'viral marketing', gewoon een nieuw 'alternate reality game'... of allebei?

Is Deze Man iets écht griezelig? Probeert een schimmige organisatie onze dromen te manipuleren, onze gedachten te controleren, ons brein te sturen, ons onderbewustzijn te beïnvloeden?
New York, januari 2006. De patient van een bekend psychiater tekent het gezicht van Deze Man, die haar herhaaldelijk bezoekt in haar dromen. Hoewel ze Deze Man in het werkelijke wakende leven nooit heeft ontmoet, geeft hij haar in haar dromen allerlei zeer intiem advies inzake privé aangelegenheden. 

De psychiater laat de tekening rondslingeren in zijn consultatieruimte, waar een andere patient van hem ze per ongeluk onder ogen krijgt. Deze patient herkent het gezicht meteen, want het duikt voortdurend op in zijn dromen...


De psychiater stuurt de tekening naar een aantal collega's... Vier van hun patiënten herkennen het portret, omdat Deze Man ook in hun dromen verschijnt. Ze noemen hem allemaal "This Man".

Van begin 2006 tot nu hebben meer dan 2000 mensen over de hele wereld Deze Man in hun dromen zien verschijnen... 

 

 

De site SuperNatural ParaNormalities volgt het fenomeen op de voet. 
 12.9.09

De Legende van 't Opsinjoorke van Mechelen
Het
legendarische Opsinjoorke is al eeuwenlang een ware beroemdheid in de Nederlanden. De naam doet vermoeden dat de 'smijtpop' uit Antwerpen afkomstig zou zijn, maar niets is minder waar. De pop werd in de Mechelse praalstoeten en ommegangen met een doek in de hoogte geworpen en daarna weer opgevangen. Deze traditie is zo goed als zeker van Spaanse oorsprong; in Spanje heet de pop El Pelele. In het Prado van Madrid hangt er trouwens een gelijknamig werk van Goya dat enkele dames voorstelt die een man in de lucht werpen. Opsinjoorke symboliseert dan ook de ontrouwe echtgenoot en de eeuwige dronkelap die zijn eega afranselt wanneer zij zich beklaagt over zijn gedrag, en vervolgens als straf
door de buren in een laken door de straten wordt meegetroond en omhoog geworpen.


Uit oorkonden die bewaard worden in het Mechels stadsarchief, blijkt dat Opsinjoorke door ene Valentijn van Landscroon in 1647 uit hout werd gesneden. Hij kreeg eerst de naam 'Sotscop', vervolgens werd hij 'Vuilen Bras', 'Vuilen Bruidegom' en 'Vuilen Bruid' genoemd. In 1775 kreeg hij dan eindelijk zijn definitieve naam: 'Opsinjoorke'. En dat kwam zo...

De Mechelse praalstoeten lokten steeds erg veel volk naar de gewezen hoofdstad der Nederlanden, en daar kwam nogal eens hommeles van. Toen de ommegang van 4 juli 1775 ter hoogte van de Sint Katelijnestraat gekomen was, viel de 'Vuilen Bruid' naast het doek. Een zekere Jacobus De Leeuw uit Antwerpen, stak zijn armen uit om zijn hoofd te beschermen tegen de pop, en werd ervan beschuldigd de 'Vuilen Bruid' te willen roven. Mechelen en Antwerpen waren al eeuwenlang rivalen en de wederzijdse schimpscheuten waren niet uit de lucht, en al helemaal niet sinds de Sinjoren de Mechelaars voortdurend belachelijk maakten met het voorval van de 'Maneblusserij'. Sinjoren waren, met andere woorden, sowieso verdachte sujetten. En dus ranselden de Mechelaars deze arme Sinjoor duchtig af. Jacobus werd ook in de gevangenis geworpen, maar hij wist te ontsnappen en keerde terug naar de Scheldestad, 'van hoofd tot voeten onder het bloed'.

Jacobus stuurde een protestbrief naar het Mechelse stadsbestuur, waarvan ook nog steeds een kopie in de archieven wordt bewaard, en waarin hij zijn onschuld benadrukte en zijn hoed en wandelstok terugvroeg. Of hij die ook daadwerkelijk terug heeft gekregen, weten we niet... maar vanaf dat ogenblik veranderden de Mechelaars de naam van hun smijtpop wel in 'Opsinjoorke', als een schimpscheut op hun eeuwige rivalen. Uit vrees voor wraak werd de pop wel goed bewaakt en veilig weggeborgen in een koffer in het Hof van Busleyden.

Op 7 december 1949 stond Mechelen evenwel in rep en roer, want Opsinjoorke was ontvoerd. Antwerpse studenten waren erin geslaagd het stedelijk museum binnen te dringen en waren met pop en koffer aan de haal gegaan. Tot grote vreugde van de Maneblussers werd Opsinjoorke op 7 januari 1950 terug naar Mechelen gebracht. De 'popnappers' werden voor de rechtbank gedaagd, maar vrijgesproken. In 1971 werd Opsinjoorke opnieuw gestolen, maar gelukkig enkele dagen later reeds teruggevonden op de binnenkoer van de Mechelse gevangenis.

Klik op de titel voor het stadsspel te Mechelen: In het Spoor van Opsinjoor!

11.6.09

Op schattenjacht in Brugge of Orval?


Het boek van Louis Van Haecke, over het Heilig Bloed van Brugge, is werkelijk de moeite waard! Het start met enkele bladzijden over de herkomst van de naam "België" (Belgae fortissimi enz...) - wat ons meteen aan de etymologische hoogstandjes van Boudet herinnert.

Over voor de hand liggende ketters en ketterijen in verband met het Heilig Bloed - "usual suspects" als katharen, Tempeliers, de Graal... - rept hij met geen woord, misschien omdat zij pas sinds Baigent, Leigh & Lincoln en hun internationale bestseller "Het Heilig Bloed, de Heilige Graal" aan de oppervlakte kwamen. Maar deze man die door Joris-Karl Huysmans als een Super Satanist werd beschouwd (zie ook Een Satanist in Brugge) heeft het wel over de veel minder bekende ketterijen van het Orfisme (zie ook Memoires van Heer Halewijn) of van de Bogomielen.

Louis Van Haecke heeft het in zijn boek over het Heilig Bloed van Brugge uitgebreid over... het Heilig Bloed van Mantua. En als dit boek blijkt een soortement Da Vinci Code te bevatten, zou ik daar niet van opkijken. Zijn gebruik van voetnoten is nogal curieus en soms zelfs ronduit idioot: zo verwijst hij met een voetnoot al eens naar iets op de pagina ervoor of erachter. En het boek eindigt als volgt (zie ook Een Satanist in Brugge):

Last but not least, zijn er in het boek van Van Haecke over het Heilig Bloed van Brugge nogal wat referenties te vinden naar Nostradamus en zijn kwatrijnen waarin een tempel, een schat en/of een geheim aan bod komen, en die stuk voor stuk naar Orval lijken te verwijzen (zie ook: Nostradamus and the Lost Templar Treasure of mijn boek Nostradamus in Orval. Helemaal "out of the blue" vermeldt hij een kwatrijn waarin een Frans gezegde voorkomt over het verschil tussen een Bretoen en een Normandiër. En wie heeft ook al een beroemd kwatrijn over het verschil tussen een Bretoen en een Normandiër geschreven? Inderdaad.

Plotseling begint Van Haecke Christus ook aan te duiden als "le Verbe éternel", "le Verbe incarné", "le Verbe" of "le Verbe de Dieu"; hij doet dit op een tweetal pagina's en dan niet meer en hij heeft deze omschrijving ook niet eerder gebruikt. Nu is "le Verbe de Dieu" een synoniem van "le Verbe Divin"... en heeft Nostradamus nogal wat kwatrijnen waarin "le Divin Verbe" voorkomt, en die naar ik meen eveneens naar Orval verwijzen, en zelfs naar de tombe van Bernard de Montgaillard (ik heb daarover óók uitgebreid geschreven in "Nostradamus in Orval").

Q 27, C II bijvoorbeeld:

Le divin verbe sera du ciel frappé,

Qui ne pourra proceder plus avant:

Du reservant le secret estoup,

Qu'on marchera par dessus & devant.


Het goddelijke woord zal uit de hemel geslagen worden en wie niet verder zal kunnen gaan, zal geconfronteerd worden met een geheim dat opgesloten is met de oplossing, en waar men overheen wandelt...

Dus... Wie gaat er mee op schattenjacht naar Brugge? Of naar Orval?

26.5.09

Het Heilig Bloed van BruggeKlaarblijkelijk vindt geen enkele kroniekschrijver uit die periode het de moeite waard melding te maken van de stichting van de Orde van Arme Ridders van Christus en de Tempel van Salomon, beter bekend als de Tempeliers. Dat is niet zo verwonderlijk, als men er rekening mee houdt dat de oprichting van de Orde mede geïnspireerd werd door de moord op driehonderd pelgrims en het gevangennemen van zestig anderen en dat de Orde slechts door negen - weliswaar erg vrome - ridders wordt gesticht.
Ongevraagd dienen Hugues de Payens en de Vlaming Godfried van Sint Omaars, de oprichters van de Tempelorde, zich in het Jaar Onzes Heren 1118 aan bij Boudewijn II, neef en opvolger van Boudewijn I, koning van Jeruzalem. Ze beweren in alle armoede, kuisheid en gehoorzaamheid de wegen naar Jeruzalem en de pelgrims te zullen beschermen tegen de mohammedaanse dreiging. Niemand neemt deze dapperen ernstig, behalve de koning dan, die hen meteen een volledige vleugel van zijn paleis ter beschikking stelt, gelegen boven op de funderingen van de oude Tempel van Salomon.
Zonder enige officiële functie of reële macht leggen de negen Tempeliers zich negen lange jaren toe op de grootse taak die zij zichzelf hebben toegewezen. Wat zij daar precies onder verstaan, weten alleen zij. Inmiddels zijn zij wel de enige bewoners van de Tempel, waarvan zij de ondergrondse ruimten ontmantelen. Zo zouden de negen edelen die al hun aardse bezittingen in de steek hadden gelaten, om op zoek te gaan naar het geheim, verborgen in het Allerheiligste van de ruïnes van Salomons Tempel, dit geheim ook gevonden hebben. Het werkelijke doel van de Tempeliers was immers een ongemeen belangrijk en sacraal mysterie in verband met het Allerheiligste, dat ze niet alleen moesten vinden, maar ook moesten overbrengen naar een plek waar het veilig zou zijn.
Na negen jaar keren Hugues de Payens en zijn gezellen terug naar het Westen. Bernard van Clairvaux, een vooraanstaand Frans monnik en prediker, organiseert een triomfantelijke verwelkoming, die herinnert aan het enthousiasme dat Robrecht de Fries ten deel was gevallen toen hij terugkeerde van zijn pelgrimage. Volgens sommige auteurs is het dan ook niemand minder dan Robrecht geweest die de negen ridders na zijn verkenningstocht op weg heeft gezet naar de Tempel van Salomon.
Niemand die er een idee van heeft waar de negen arme ridders al die eerbetuigingen aan te danken hebben. In 1128 schrijft de latere Sint Bernardus de statuten en de regel van de Tempel. Voortaan zullen de Tempeliers iedere dag de mis horen, terwijl ze eenvoudige witte mantels zouden dragen zonder bontkraag en géén modieuze schoenen met een gekrulde punt. Slapen moeten ze in hemd en onderbroek, op één matras, onder één laken en één deken. Eten moeten ze in stilte, uit één nap voor twee man. Drie keer per week mag er vlees op tafel komen. Opstaan doen ze bij zonsopgang, na hard labeur is er een uur extra slaap voorzien... als ze in bed tenminste dertien onzevaders prevelen. 's Vrijdags is het tijd voor penitentie. Jagen is verboden. Behalve op leeuwen dan. En ze mogen alleen hun moeder, zuster of tante kussen.
Nauwelijks enkele weken nadat Bernard van Clairvaux de statuten en de regel van de Tempel heeft geschreven, trekken drie Tempeliers van het eerste uur naar de Kasselberg, waar Robrecht de Fries ooit de hand legde op het graafschap Vlaanderen. Goden horen immers thuis in de hemel, dat is altijd zo geweest... Voor Abraham en voor Mozes, voor de profeten en ook voor Jezus Christus zelf was een heuveltop de beste plek om met God te spreken. Onder koning David kreeg de berg Sion in Jeruzalem een gewijde rol toebedeeld; de berg werd door Salomon werd bekroond met een fabelachtige Tempel. Hugues de Payens, Godfried van Sint Omaars en Payen de Montdidier kiezen de hoogste berg uit die er in Vlaanderen te vinden is. Het geeft hun beklimming een sacraal, symbolisch karakter.
Maar uiteraard valt er van de Tempeliers, die aartsketters, geen spoor te bekennen in de Processie van het Heilig Bloed. Nochtans zou dit Heilig Bloed nooit naar Brugge gekomen zijn, als zij niet naar Jeruzalem waren geweest.
Ook in het gevolg van Diederik van den Elzas zijn geen Tempeliers te bespeuren. In de stoet wordt de graaf van Vlaanderen voorafgegaan door herauten, vendelzwaaiers, muzikanten en de 'gewone' Bruggelingen die de mond vol hebben over de relikwie waarmee hij vandaag zijn Blijde Intrede doet in Brugge, en die niet meer of niet minder is dan het symbool van het Nieuwe Jeruzalem...

Meer lezen? Klik dan op de titel, voor een volledige fotoreportage van de Heilig Bloed Processie editie 2009... met een uittreksel uit "Het Bloed van het Lam".

13.3.09

Op 11 april worden de Rechtvaardige Rechters verkocht aan de hoogste bieder!Gent, elf april 1934. Het nieuws gaat als een lopend vuurtje door de stad: “De Rechtvaardige Rechters zijn gestolen uit de Sint Baafskathedraal!” Nu, driekwart eeuw later, is het paneel uit het wereldberoemde Lam Gods van de Gebroeders Van Eyck nog steeds niet terecht. Het Raadsel van Vlaanderen – ook wel eens het Vlaamse Monster van Loch Ness genoemd – heeft in die 75 jaar ontelbare detectives op de been gebracht, evenwel zonder resultaat...

Op vrijdag de dertiende februari 2009 werd acteur Anton Cogen, ook bekend als commissaris Migraine (Mega Mindy), op het sterfbed geroepen van een man die zich voorstelde als Jan Van Eyck en die hem een paneel ter hand stelde dat verdacht sterk geleek op de verdwenen Rechters. Het was de laatste wil van “Jan Van Eyck” dat dit paneel na zijn dood in het bezit zou komen van “hij of zij die het verdient”. De manier waarop dit moest gebeuren, exact 75 jaar na de roof (en dus op zaterdag 11 april 2009) moest openbaar worden gemaakt op vrijdag de dertiende maart 2009, toevallig (?) ook de sterfdatum van “Jan Van Eyck”.

Bijgevolg kunnen we nu bekend maken dat Anton Cogen, in de tegenwoordigheid van auteur Patrick Bernauw – die een aantal boeken schreef over de Mysteries van het Lam Gods – zal overgaan tot de uitvoering van de laatste wilsbeschikking van “Jan Van Eyck” op zaterdag 11 april 2009, om 11.30 uur stipt, in Taverne Restaurant The Bridge, Sint Baafsplein 21, Gent. Het was de uitdrukkelijke wil van “Jan Van Eyck” dat op die datum zou overgegaan worden tot de veiling van het paneel de Rechtvaardige Rechters, waarvan het startbod werd vastgesteld op 5 euro. Er kan alleen een bod uitgebracht worden door personen die ingetekend hebben op de WaterZooi met Rechtvaardige Rechters (30 euro pp).


WaterZooi
met Rechtvaardige Rechters
in The Bridge
Sint Baafsplein 21, Gent
11.30 uur:

Aperitief en verwelkoming
door acteur Anton Cogen
en auteur Patrick Bernauw.
Anton Cogen vertelt
hoe hij in het bezit kwam
van het verloren paneel.
Patrick Bernauw geeft duiding
bij de roof van de Rechtvaardige Rechters,
de figuur van alchemist Jan Van Eyck,
de rol van de Tempeliers
en andere “Mysteries van het Lam Gods”.

WaterZooi met Rechtvaardige Rechters.

Uitvoering
van de Laatste Wilsbeschikking
van Jan Van Eyck:
Veiling van het paneel
de Rechtvaardige Rechters.

Einde voorzien ca. 14.00 uur.
Dessert & nakaarten.


Inschrijven voor deze happening
kan tot en met woensdag 8 april 2009
via telefoon of fax: 053/783010
of via de mail:
patrick.bernauw@skynet.be

Uw inschrijving wordt van kracht
zodra u 30 euro per persoon
hebt gestort op een rekeningnummer
dat u bezorgd zal worden.

Hierdoor zult u tevens
in de gelegenheid gesteld worden
om een bod te doen
op de Rechtvaardige Rechters.

24.2.09

Searching Google Earth and Oceand for Lost Islands and CitiesAtlantis... Found on Google Earth? The Sun, a UK tabloid, had an article stating someone had found the location of Atlantis using Google Earth... but Google Earth denied. Okay... But is it possible to find lost cities, islands and continents with Google?

Searching Google Earth and Ocean for Lost Islands and Cities


19.1.09

Ga jij mee op speurtocht naar de Rechtvaardige Rechters?

75 Jaar Raadsels rond de Roof van de Rechtvaardige Rechters...


Op zaterdag 11 april 1934 zal het precies 75 jaar geleden zijn dat het nieuws als een lopend vuurtje door de stad Gent ging... De Rechtvaardige Rechters zijn gestolen uit de Sint Baafskathedraal!... Nu, driekwart eeuw later is het paneel uit het wereldberoemde Lam Gods van de Gebroeders Van Eyck nog steeds niet terecht. Het Raadsel van Vlaanderen - ook wel eens het Vlaamse Monster van Loch Ness genoemd - heeft in die 75 jaar ontelbare detectives op de been gebracht, evenwel zonder resultaat...

Ter gelegenheid van deze 75ste verjaardag organiseren wij nu samen met Patrick Bernauw, die een aantal boeken schreef over de Mysteries van het Lam Gods, een Speciale Jubileum Editie van het detectivespel in de stad Gent. Eindelijk kan het grote publiek ook deelnemen aan dit stadsspel in de vorm van een schattenjacht. Het event zal doorgaan op zaterdag 11 april 1934, vanaf 10 uur.

U kunt aan dit stadsspel individueel deelnemen, als koppel, in teamverband... het maakt niet uit! Inschrijven kan vanaf nu tot en met vrijdag de 13de maart 2009 via de mail (info@inter-actief.be) en vervolgens door storting van 13 euro, waarvoor u in ruil op 11 april een Dossier van de Stoutmoedige Diefte zult ontvangen. In dit Dossier zult u geconfronteerd worden met een aantal opdrachten van zeer uiteenlopende aard - ludiek, creatief, crimineel,... - die uiteindelijk moeten leiden tot het terugvinden van de Rechtvaardige Rechters.

Door een samenloop van omstandigheden hebben wij het paneel ondertussen al mogen/kunnen fotograferen (zie foto hierboven). De winnaar(s) van het spel is hij/zij of is het team dat dit paneel, op ware grootte, als eerste weet op te sporen...

9.1.09

3 x Moord & MysterieUrban Exploration, een moordspel/fotoboek

Andrea Franck is fotografe en doet bij wijze van hobby aan ‘urban exploration’; dit is het maken van fotoreportages in leegstaande, vervallen gebouwen. Een reportage in Leerlooierij Schotte te Erembodegem (België) wordt haar fataal… Andrea wordt door de politie aangetroffen in het struikgewas van het compleet verwilderde fabrieksterrein, afgemaakt met een groot aantal messteken, het fototoestel nog aan haar zij…


De urban exploration fotoreportage die Andrea gemaakt heeft, bevat alle elementen om de moordenaar van Andrea te ontmaskeren... Slaag jij in de opdracht?Commerce Zonder Toekomst,
een comedy moordspel


Kruimeldief Julos heeft een tijdje vastgezeten, maar is nu vast van plan op het rechte pad te blijven. Hij is een succesvolle ‘commerce’ begonnen in ‘antiek en brocante’, Brocante Julos genaamd. Zijn grote magazijnen raken al gauw gevuld met ‘lieve leuke romantische en nostalgische spulletjes’ die links en rechts van vrachtwagens en boten, uit vliegtuigen en villa's zijn gevallen. Vroegere celmaten vinden zelfs werk bij Brocante Julos... maar dan loopt het mis.

Een grappig moordspel met de modellen van de Vlaamse folkgroep 'Stampen & Dagen', gemaakt bij de lancering van hun nieuwe stand up comedy en ambiance show 'Commerce Zonder Toekomst'.
En als bonus...


De Nostradamus Code


Tijdens een congres gewijd aan de voorspellingen van de beroemde zestiende eeuwse ziener Nostradamus, wordt de jonge archeologe Lisa Groenendaal ontvoerd. Zodra de gerechtelijke autoriteiten dit nieuws bekend maken, nemen diverse ‘ontvoerders’ met steeds weer een ander eisenpakket contact op met de politie. Indien de eisen niet worden ingewilligd, zal Tania Princier om het leven gebracht worden...

Detectivespel gebaseerd op de historische thriller van Patrick Bernauw:

Klik hier voor alle info!