Pagina's

31.12.09

Facebook Fragmenten 2

Mondria schreeuwt het uit: “Bah, Enge Man! Ik ga je deleten, hoor!”

Ach Mondriaatje zo zwart als roet… Wie niet weg is, is gezien – dat behoor jij toch te weten? Zodra je mijn Facie in je Boek hebt staan, is het te laat, mijn kind, schoon kind. Zodra je mijn gezicht hebt gezien, zul je me niet meer vergeten. Maar nee, ik geloof niet dat jij de Ene bent die ik zoek, al gebruik je bijna net de woorden die zij hanteerde nog niet zo lang geleden.

“Bah Enge Man,
Man van mijn Dromen!
Bah Enge Man,
Je staat op straat!”

Lilith heeft me nog niet gezien en weet niet of dit goed of slecht is, maar ik ben alleszins welkom op haar blog, zegt ze. (http://lilyswritings.blogspot.com)

“Bah Enge Man,
'k Ga je dielieten!
Bah Enge Man,
Jij rijmt op Haat!”

Fleur vindt mij een ongelooflijk aantrekkelijk wezen, en ik moet bekennen: deze observatie is geheel en al wederkerig. Fleur hoopt dat ze vannacht van me droomt. Ik kan haar hierbij alvast vertellen dat ik van haar heb gedroomd.

Tussen Tine en mij ontspon zich een welhaast filosofische discussie – al kon het ook met Moniek zijn. Zij vroeg zich af wat er zou gebeuren, mocht ze niet van mij dromen… en bleek achteraf van poedels te hebben gedroomd. Ik leek in de verste verte niet poedelachtig. Of had ik achter op mijn hoofd soms een kwispelende staart?

Nee, ik denk niet dat de Ene één van hen is. Al kan ik hierover niets met zekerheid zeggen zo lang ik niet

30.12.09

Dag Vreemde Man...


Dag Vreemde Man,
Man van mijn Dromen,
Jij Vreemde Man,
Je Komt & Gaat...

Met dank aan Myriam Vermeulen


Wat men zoal denkt over De Man Van Je Dromen

Wat ben ik? En wat doe ik in je dromen?Men denkt dat ik pas in het kader van de psychoanalyse van Jung. Men denkt dat ik een archetype ben uit het collectief onbewuste, dat voor de dag komt in tijden van tegenslag, op dramatische keerpunten in het leven, in periodes van stress en emotionele verwarring.
Men denkt dat ik het Aangezicht van God ben – of tenminste een van die vormen of beelden waarin de Schepper zich vandaag de dag manifesteert. Dit zou dan meteen ook een goede reden zijn om de woorden die ik spreek in je dromen blindelings te gehoorzamen.
Men denkt dat ik een reëel persoon ben die de zeer specifieke psychologische kneepjes kent waarmee het mogelijk is binnen te dringen in iemands dromen – ja, zelfs in de jouwe. In het echte leven zou ik op Deze Man in je dromen lijken… of ook niet.
Men denkt dat ik de sinistere creatie ben van een multinational of een schimmige organisatie om de mensheid in het algemeen en jou in het bijzonder mentaal te conditioneren en voor te bereiden op het Onnoemelijke.
Men denkt dat ik een onderdeel ben van een "virale marketing" campagne, bedacht door Andrea Natella, de directeur van een Italiaans reclamebureau. Dat ik alleen maar het gezicht ben van een nieuw alternate reality game, een proeve van interactieve fictie.

Men denkt – vooral als men iets afweet van psycho-sociale wetenschappen – dat ik het produkt ben van het Toeval, en dat het Fenomeen van Deze Man Die Verschijnt In Je Dromen zich vervolgens ontwikkeld heeft door Imitatie. Het komt erop neer dat men, indien blootgesteld aan mijn beeltenis, hier zodanig van onder de indruk komt dat men niet anders meer kan dan ook van mij dromen.


Maar jij? Wat denk jij dat ik ben?


29.12.09

De Geschiedenis van de Man van je Dromen
 

New York, januari 2006. De patiente van een bekend psychiater tekent het gezicht van een man die herhaaldelijk in haar dromen is verschenen. Meer dan eens heeft Deze Man haar advies verstrekt met betrekking tot haar privé-leven. Ze zweert dat ze Deze Man nooit heeft ontmoet, tenzij dan in haar dromen.

Ze spreekt de waarheid. Want, zie je, Deze Man... dat ben ik.

De psychiater laat het portret dat de patiente heeft getekend, rondslingeren in zijn spreekkamer, tot het daar enkele dagen later door een andere patient van hem herkend wordt als dat van de man die hem herhaaldelijk heeft bezocht in zijn dromen, maar die hij in zijn wakende bestaan nooit heeft ontmoet.

De psychiater stuurt het portret naar enige van zijn collega's, van wie hij weet dat ze patienten hebben met bevreemdende repeteerdromen. Binnen enkele maanden herkennen vier patienten mij als Deze Man, die met een zekere regelmaat in hun dromen is verschenen. Allen noemen mij dan ook 'This Man'.

Van januari 2006 tot december 2009 hebben op zijn minst 2000 mensen mij gezien in hun dromen... in Los Angeles, Berlijn, Sao Paulo, Teheran, Peking, Rome, Barcelona, Stockholm, Parijs, New Delhi, Moskou, Brussel en Amsterdam... De mensen die van mij gedroomd hebben, bezitten geen enkel gemeenschappelijk kenmerk. En geen van hen heeft mij ooit bij leven en welzijn ontmoet.