Pagina's

26.6.12

Het BoonApartival nu ook op Boon!2012?

Beste vriend(in) van goede wil, 

Mogen wij u vriendelijk vragen onderstaande zin te mailen naar

" Waarde Boon!2012, wil zo vriendelijk zijn ook bijgaand BoonApartival, een Gentse Feesten Festival in de geest van Louis Paul Boon te linken op www.boon2012.be

BoonAparte Groeten!

U mag de Boon!2012-organisatoren uiteraard ook altijd beleefd vragen waarom het hele BoonApartival het enige Boonprogramma is dat niet op de officiële site mag. Het zou daar anders niet misstaan... getuige daarvan deze eh... fata morgana?


24.6.12

De Ballade van Agatha Quist-van-Niet (Aan de oevers van de Dender, bis)
BoonApartival: 
Gentse Feesten 14 tot 22 juliDE BALLADE VAN AGATHA QUIST-VAN-NIET
(Aan de oevers van de Dender)

Aan de oevers van de Dender,
diep verscholen in het riet,
had Zijne Majesteit de Keizer
Zijn allereerste Miet-een-Griet.

En van ijzer was de Keizer,
maar zijn onderdaan zo niet.
Ja van ijzer was de Keizer,
maar zijn lid niet van graniet.

Aan de oevers van de Dender,
sprak Agatha, die wist nog van niet,
tot Zijne Majesteit de Keizer:
"Denderend vind ik u niet!"

En toen zei den Yzeren Keizer:
"Nee Agatha!... Het gaat niet!
Al is uw Keizer gans van ijzer, 
hij valt op Boonaparte Piet!"

Aan de oevers van de Dender
rest van Agatha Quist-van-Niet
nu nog alleen het stenen beeld
dat ge achter mij hier ziet...

(tekst: Pé Boonaparte / voordracht: Jan De Lichte)

23.6.12

Koen Mertens & Jan De Lichte: Aan de oevers van de Dender...
Zingen kan ook, op de wijs van  
"Zie ik de lichtjes van de Schelde"
en misschien  kan dat al met
De Bende van de Boonaparten
tijdens het Gentse Feesten Festival 
"in de geest van Louis Paul Boon" 
BoonApartival


Heel diep in de kelders van de Kathedraalst
zat Jan de Lichte te wenen:
ze gingen hem delen, op de markt van Aalst,
’t angstzweet liep van tussen zijn benen.
Maar hij grijnsde toen hij dacht aan de vorige nacht,
dat nachtje met die hete griet:
’t lief van de keizer had zijn bed gedeeld
en dat voor één frank, ’t was voor niet…

Daar aan de oevers van den Dender,
heel diep verscholen in het riet,
zat onze keizer op zijn huksken
op een oud omgekeerd vergiet.
Ja aan de oevers van den Dender,
ver weggedoken in het riet,
zat onze keizer diep te treuren
want Nieke Maaime die kwam niet.

De keizer die zwoer: ‘Dat lapt Jan mij niet meer!
Zijn laatst’ uur heeft voorwaar geslagen!’
Hij zocht toen naar Nieke, zwierf door ’t stad heen en weer -
maar Nieke wilde nergens dagen.
Hij sprong op zijn ros, reed naar de Kathedraalst
en spurtte de trappen naar beneen
waar Nieke in d’armen van Jan de Lichte lag
en toen zeeg de keizer ineen.
Daar aan de oevers van den Dender,
heel diep verscholen in het riet,
zat onze keizer op zijn hurken
op een oud omgekeerd vergiet.
Ja aan de oevers van den Dender,
ver weggedoken in het riet,
zat onze keizer diep te treuren
want Nieke Naaime kwam maar niet…

De volgende dag liep er veel volk in 't stad,
men ging naar 't vierendelen kijken.
In 't midden van de markt zat de Jan op zijn gat,
keek rond en zag armen en rijken.
De knollen stonden klaar met een touw rond hun nek
al wachtend op ’t ultieme signaal.
Maar plots was daar Nieke, zij sneed de Jan los
en ging toen snel met hem aan de haal.
Daar aan de oevers van den Dender,
heel diep verscholen in het riet,
zat onze keizer op zijn hurken
op een oud omgekeerd vergiet.
Ja aan de oevers van den Dender,
ver weggedoken in het riet,
zat onze keizer diep te treuren
want Nieke Naaime kwam maar niet…Koen Mertens

22.6.12

Boontjes Parade of BOONobo Parade - en in Aalst of in de KathedrAalst?

In Aalst organiseert Boon!2012 op zaterdag 23 juni de Grote Boon Parade, maar weigert men tegelijk ons BoonApartival, het "Gentse Feesten Festival in de geest van Louis Paul Boon" te vermelden op de site, zoals men dat met alle andere Boon-initiatieven wél doet. Reden? Enkele Aalsterse schrijvers en Boonliefhebbers formuleerden enige kritiek op Boon!2012, onder meer omdat er een ex-Vlaams Belanger in het beschermcomité van Boon!2012 werd gedropt , of omdat de Boontjesprijzen voor Column & Blog niet echt koosjer mogen genoemd worden. Dit zijn ook de redenen waarom deze Aalstenaars zich eerder al verplicht zagen cultureel asiel aan te vragen in Gent... 


De politiek op zijn kleinst...
Het wordt daar in Aalst dus niet echt een Boon Parade, 
veeleer een Boontjes Parade:

Een BOON-o-BOON Parade kan ook, natuurlijk...
Al zal die misschien niet meteen in Aalst georganiseerd worden,
maar wel in de KathedrAalst van Gent,
tijdens het Gentse Feesten BoonApartival

21.6.12

Generale Repetitie Boon Parade

De datum 23 juni komt dichterbij... en stiekem heeft de Yzeren Keizer alvast een Generale Repetitie georganiseerd voor de grootse Boon Parade in KathedrAalst, waarmee hij zijn grote held, volkszanger Lodewijk Boonaparte, op passende wijze ten grave wil dragen. Onze Boonaparte stripper van dienst legde dit vast in onderstaande bijzonder waarheidsgetrouwe tekening. Meer van dat op het 

BoonApartival

het enige "Louis Paul Boon Festival" 
dat niet gelinkt wordt op de site van Boon!2012!
Het volledige BoonApartival-programma:

Het BoonApartival wordt georganiseerd met de medewerking van de Aalsterse auteur Patrick Bernauw, de Aalstenaars Fernand Bernauw (audio opnames) en Marc Borms (muziek), Compagnie de Ballade, Patrick Erauw, Geertrui Daem, Didi de Paris & het Vast Verbond van Losse Medewerkers, het toneelgezelschap AT Kokejane, Veerle Luts, Freek Neirynck, Hilde Nijs, de Aalsterse auteur William Peynsaert & het Artistiek Nest, Ben Schokkaert, 't Muziek Herne, Yannick Van der Speeten, Erik Vlaminck, Volks Comité Boon (’t Uilekot vzw), de Afdeling Literaire Creatie (Academie voor Podiumkunsten Aalst) en vzw de Scriptomanen. 
De productie Boon-Aparté kwam tot stand met de steun van SABAM.

De belangrijkste en meest “Boonse” activiteiten verdienen natuurlijk wel een speciale link, zoals dat voor andere gelijkaardige activiteiten het geval is:

Boon-Aparté
Patrick Bernauw beklimt de Preekstoel van de Parnassus, en doet dat al eens samen met Freek Neirynck, in een cabaretesk vertel- en muziektheater met gastoptredens (zowel aangekondigde – Erik Vlaminck, Geertrui Daem - als “mystery guests”), Daensistische spotliederen en een LP Boon Quiz. Boontje ontmaskert nog steeds... en hij doet dit nu ook met de medewerking van de Afdeling Literaire Creatie (Academie voor Podiumkunsten, Aalst) en met de steun van SABAM.
17 en 21/07 om 18u en 19/07 om 20u --- €12

De Bende van de Boonaparten
Een artistieke happening back to the sixties, witlof and peas. Erotiek en rebellie, grappen en grollen en tedere anarchie bij de 100ste verjaardag van LP Boon. Met Patrick Bernauw als Pé Boonaparte, Veerle Luts als Nieke Naaime, Marc Borms als McRosby, Marie-José Ntibanoboka als MéJong, Dulle Griet Nikke Speed, Jan de Lichte e.a. En met toegepaste kunstjes van Hash Nijs!
15, 17, 18, 21 en 22/07 om 20u - 19/07 om 21u30 - 20/07 om 18u --- €12 

Didi de Paris en het Vast Verbond van Losse Medewerkers
Theater/multimediale performance: Met eigen woorden en klanken-registers, bijgestaan door beeld en geluid, doet Didi de Paris voor u Louis Paul Boon verschijnen, zo goed als in levende lijve!
16, 19 en 22/07 om 18u - 17/07 om 16u30 - 21/07 om 21u30 / €9,5
 
Patrick Bernauw stelt zijn historische thriller voor via het verhaal van Jules De Raedt, Gents zeeman, afstammeling van het Franse koningshuis... of hoe op Boonse Wijze geschiedenis wordt geschreven.
15/07 om 18u --- €7,5


Etage Fermé
Theater van en door William Peynsaert & Het Artistiek Nest. Ze zijn met 5 (of 6?) op ‘t bovenste verdiep van een flat in Gent en ze willen naar buiten. Met de lift. Maar die is kapot...
16/07 om 20u, 18/07 om 18u, 20/07 om 21u30 --- €7,5

Patrick Erauw met Fabels van Fo
Het eerste mirakel van het Kindeke Jezus & Poezemuizeke
In de stijl van de commedia dell’arte speelt verteller Patrick Erauw een komische en een obscene fabel van Dario Fo, omkaderd met BoonAparte muziek.
20/07 om 20u --- €12

12.6.12

Gerard Scharn: 13 Lofdichten voor de Yzeren Keizer


Vzw de Scriptomanen organiseert een wedstrijd voor het schrijven van het mooiste "Lofdicht voor de Yzeren Keizer". Dit Lofdicht dient geïntegreerd te kunnen worden in de productie De Bende van de Boonaparten, een schelms muziek- en verteltheater dat deel uitmaakt van het Gentse Feesten Festival "in de geest van Louis Paul Boon", BoonApartival.

De Nederlandse dichter Gerard Scharn schreef 13 Lofdichten voor de Yzeren Keizer en werd daarmee  door de Majesteitelijke Jury geselecteerd als Kandidaat Loflijkste Lofdichter van het Jaar 2012 (klik op de foto voor een groter beeld).