Pagina's

30.12.08

Gratis & Online Schattenjacht met "Nostradamus in Orval"

De Gratis & Online Schattenjacht met "Nostradamus in Orval" start met een klik op de titel.
Maarten Dejonckheere en Lisa Groenendaal zijn ervan overtuigd dat de centuriën van Nostradamus niet in de eerste plaats voorspellingen zijn, maar wel boodschappen, gecodeerd door een resem symbolen en cryptografische technieken. Deze zijn afkomstig van een geheim genootschap en bestemd voor toekomstige ingewijden, die op bepaalde momenten in de geschiedenis zekere opdrachten dienen uit te voeren. Als de centuriën een profetisch karakter krijgen, dan is dat enkel te wijten aan het feit dat de lang geleden geplande taken ook werkelijk werden volbracht. Anderzijds is het ook mogelijk dat men op bepaalde momenten in de geschiedenis de cryptische en voor veel interpretaties vatbare verzen van Nostradamus heeft aangewend als kant-en-klaar gecodeerde boodschappen, waardoor zekere plannen ten uitvoer en zekere geheimen bewaard konden worden en doorgegeven aan ingewijden. Men hoefde iemand dan alleen, pak weg, “K34,C9” in het oor te fluisteren, en die persoon wist meteen dat hij er kwatrijn 34 van de negende centurie op na moest slaan om op het spoor gezet te worden van het fortuin van de Bourbons. Op die manier was het niet eens nodig ‘nieuwe’ kwatrijnen van Nostradamus te verzinnen.
Nogal wat kwatrijnen van Nostradamus verwijzen naar een geheim in een tempel of een graf, naar een ruïne waar een schat verborgen ligt. De schatjager moet daarbij wel op zijn tellen letten, want de schat lijkt beveiligd te zijn door een soort booby trap. Zo is dat bijvoorbeeld het geval met kwatrijn 7 van de negende centurie:

Qui ouurira le monument trouué
Et ne viendra le serrer promptement
Mal luy viendra, & ne pourra prouué
Si mieux doit estre Roy Breton ou Normand

Hij die de gevonden tombe opent en niet meteen
Weer sluit, wordt getroffen door het kwaad
En men zal niet kunnen bewijzen of het beter is
Dat daar een Bretoense of een Normandische koning gaat.

Of met kwatrijn 81 van de tiende centurie:

Mis tresors temple citadins Hesperiques,
Dans iceluy retir en secret lieu:
Le temple ouurir les liens fameliques,
Reprens, rauis, proye horrible au milieu.

Een schat geplaatst in een tempel door westerse stedelingen
En daar in een geheime plek verstopt.
Geopend wordt de tempel door de hongerigen,
Weer ingenomen, geplunderd, een verschrikking in het midden.

Onderstaande verzen van Nostradamus kunnen telkens in verband gebracht worden met een precieze plek in Orval, dat ook al vernoemd wordt in kwatrijn 20 van de negende centurie. Je kunt hieromtrent meer info vinden op het web, in Orval zelf, via Google Earth of in het boek Nostradamus in Orval.

Naar welke precieze plek in Orval verwijzen onderstaande kwatrijnen?

K 27, C I:

Dessous le chesne Guyen du ciel frappé
Non loin de la est cacher le thresor
Qui par long siècles avoit este grappé
Trouvé mourra, l’oeil creve de ressort.

Aan de voet van een eik die werd geslagen
Door de bliksem en waarin de maretak groeit,
Daar werd de schat van vele eeuwen begraven.
Wie ze vindt, sterft – het oog doorboord.

K 66, C VIII:

Quand l’escriture D M sera trouvée,
Et cave antique à lampe descouverte,
Loy, Roy, et Prince Ulpian esprouvée,
Pavillon Royne et Duc sous la couverte.

Wanneer het opschrift D.M. wordt ontdekt
In een antieke grot, in het licht van een lamp
Zijn de koningin en de hertog door één deken toegedekt
En worden Wet, Koning en Prins Ulpian getest.


K 27, C II:

Le diuin verbe sera du ciel frapp,
Qui ne pourra proceder plus auant:
Du reseruant le secret estoup,
Qu'on marchera par dessus & deuant.

Het goddelijke woord wordt uit de hemel geslagen
En men kan niet vooruit gaan.
Het geheim is opgesloten met de oplossing,
Zodat zij er overheen en verder gaan.


Wellicht bevindt het Fortuin van de Bourbons zich op, bij of in één van de drie plaatsen die worden aangeduid in de kwatrijnen van Nostradamus. Of toch niet?

Raak je er niet wijs uit, neem hier dan een kijkje!

29.12.08

Het Soldaatje van Wenen

... is een oud volkslied over een soldaat die deserteert om bij zijn lief te zijn. Het meisje kan hem redden van de dood door vier raadsels op te lossen. Dit soort raadsels worden ook wel eens een "richterraadsels" genoemd. Ze houden altijd verband met een veroordeelde. Als de rechters een raadsel opgegeven door een gevangene niet kunnen oplossen, of de verwanten van de gevangene kunnen een raadsel opgegeven door de rechters wel oplossen, dan wordt het leven van de veroordeelde gespaard.Al in die stad van Wenen,

al in die grote stad

waar duizenden soldaten

plezier hebben gehad,

daar was er een soldaatje,

soldaatje net en fijn

dat ging deserteren

om bij zijn lief te zijn.'t Soldaatje dat ging lopen

al in de donkere nacht,

de wacht heeft hem gegrepen

en naar 't prison gebracht:

"Soldaatje, gij moet sterven,

ja gij verdient de dood.

Wij kennen geen genade,

uw misdaad is te groot."Zijn lief zei tot de koning:

"Laat mijn soldaatje vrij.

Hij is mijn allerliefste,

mijn beste vriend is hij."

- "'k Zal u vier raadsels geven,

mijn lief en aardig kind.

Uw lief dat blijft in leven,

als gij die raadsels vindt.Zeg mij, wat is een koning,

een koning zonder land?

Zeg mij, wat is een water,

een water zonder zand?

Zeg mij, wat is een spiegel,

een spiegel zonder glas?

Zeg mij, wat is de sleutel

die op alle sloten past?"Klik op de titel voor de oplossingen!


22.12.08

332612311663

De Mijn van de Hollander" is een gratis online schattenjacht, waarin jij of jouw team op zoek gaat naar de legendarische Mijn van de Hollander. De schattenjacht start hier ...

Dit zijn de feiten: Jonas Godyn is een volbloed Belg, al drinkt hij whisky als een Schot en heeft hij de zware, borstelige snor van een Mexicaan en de gelooide huid van een man die het grootste deel van zijn leven in de open lucht heeft doorgebracht, onder de blakende zon. Jonas Godyn spreekt niet, hij dondert. Jonas Godyn heeft de hele wereld rondgezworven, op jacht naar verloren schatten, maar nu lijkt hij plotseling spoorloos van de aardbol verdwenen. Wat is er met hem gebeurd?

Op de computer van Jonas Godyn werden een aantal documenten aangetroffen in een map getiteld 'Sleutels tot mijn Schatkamers'. Blijkbaar heeft Jonas Godyn de resultaten van zijn onderzoeken en expedities veilig opgeslagen op een aantal websites of blogs, waarbij de '???' telkens staan voor een cryptische boodschap, een wachtwoord zeg maar, dat ontcijferd dient te worden. Wie met andere woorden de '???' correct weet in te vullen, zal ongetwijfeld toegang krijgen tot een nieuw document, dat uiteindelijk naar een verborgen of verloren schat moet leiden.

Ga jij individueel of in team-verband de uitdaging aan? Wie/welk team slaagt er als eerste in een belangwekkende historische schat te bergen? Alleen de gedreven schattenjager, die vernuft paart aan doorzettingsvermogen, zal er uiteindelijk in slagen de schatten van Jonas Godyn op te sporen!

DE MIJN VAN DE HOLLANDER - SLEUTEL 3


Don Miguel Peralta was heer en meester van een rijke hacienda in de buurt van het stadje Nogalès. Op een dag in 1847 beging één van zijn meer dan tweehonderd veehoeders een ernstige vergissing. De arme peone - Carlos heette hij - werd verliefd op Rosita, de enige dochter van don Miguel. Carlos en Rosita werden door don Miguel betrapt terwijl ze elkaar in het licht van de maan stonden te kussen. Woedend omdat een eenvoudige veehoeder het durfde aan te leggen met zijn dochter, greep don Miguel naar zijn pistool. Hij zou Carlos ter plaatse hebben neergeschoten, indien die niet bliksemsnel met een paard van don Miguel aan de haal was gegaan.

Nu nog bozer omdat Carlos het gewaagd had zich aan zijn straf te onttrekken, riep don Miguel die nacht een oude Indiaanse spoorzoeker bij zich. Wolvenmuil kende als geen ander het uitgestrekte gebied waarover don Miguel heerste.

'Denk je dat die schurftige hond de Rio de la Sal zal durven over te steken?' vroeg don Miguel. Daarachter lag het gebied van de Apachen. De rivier vormde een natuurlijke grens, die door beide partijen stilzwijgend werd gerespecteerd.

'Voorbij de Rio de la Sal,' antwoordde Wolvenmuil, 'kan een blanke man geen pad en geen bron meer vinden, en doden de Apachen. Maar ik zal hem vinden, waar hij ook is.’

Don Miguel gaf Wolvenmuil zijn snelste paard en zijn beste karabijn mee. 'Ik wil hem levend,' zei don Miguel nog.

Toen de ochtend in de lucht kwam, galoppeerde Wolvenmuil de poort van de hacienda uit. Er was nu licht genoeg om het spoor van Carlos te volgen, en dat spoor liep pal naar het noorden, in de richting van de Rio de la Sal. Als hij zo snel bleef doorrijden, zou hij bij valavond reeds de Paso del Muerto, de Dodenpas, bereikt hebben...

Anderhalve maand later keerde de Indiaan terug, in het holst van de nacht en zonder paard. Hij sprak geen woord, maar legde aan de voeten van don Miguel een zoutzak neer, die hij de hele tijd op zijn rug had gedragen.

Don Miguel opende de zak. Hij was gevuld met goudklompen, groter dan hij of één van zijn tweehonderd veehoeders in hun hele leven ooit hadden gezien.

'Waar is Carlos?' vroeg hij hees.

'Carlos is dood,' antwoordde Wolvenmuil.

De oude Indiaan at een enorme hoeveelheid vlees en dronk een al even enorme hoeveelheid water. De vele dagmarsen onder de schroeiende zon en met een zware zak vol van het gele metaal op zijn rug hadden hem volkomen uitgeput. Maar nadat hij gegeten en gedronken had, vond hij voldoende kracht om don Miguel te vertellen wat er was gebeurd.


Wij zoeken de Spaanse naam van Wolvenmuil:


http://moordspelen.blogspot.com/2008/12/????-???-????.html16.12.08

Drie Mysteries van Brugge


Soms geeft een medium uit hogere sferen je al eens een onvolledige boodschap door. In deze tekst, neergeschreven in automatisch schrift, zit bijvoorbeeld een plein verborgen. Slaag jij erin het terug te vinden?


Minna woonde met haar oude vader in een klein vissershutje langs de Reie. Een leven lang had hij de woeste ateren van de Noordzee bevaren. Hij leefde van de karige vis n de Reie en droomde van een onge kerel die zijn boot weer zou bemannen. Eigenlijk dacht de vader van Minna aan een vent als Horneck, die de zoon was van ee visser - maar Minna was stapelverliefd op de jonge boer Stromberg. 'Een boer is geen geschikte partij voor de dochter van een visser,' zei haar vader. En dus ontmoette Minna haar geliefde in het geheim aan de oevers van de Reie, waar ze wekropen in het riet.
Er brak een oorlog uit. De vissers bleven thuis, maar de boeren trokken ten strijde. Minn's vader zag zijn kans schoon: 'Binnen drie dgen trouw jij met Horneck,' spak hij. Minna huilde twee dagen en nachten en op de derde dag vluchtte ze de duinen in. Van 's ochtends tot 's avonds liep ze door heide en bossen tot ze uitgeput neerviel aan de oever van e Reie, waar ze wegkroop in het riet. Toen Stromberg na een week verloren strijd naar huis terugkeerde, hoorde hij dat zijn meisje spoorloos was verdwenen. Hij ging naar haar o zoek en vond haar op hun geheime pekje. En Minna stierf de nacht in de armen van haar geliefde.
De zon kwam op en Stromberg werp een dam op in de Reie, zodat al het water naar zee afvloeide en de vissers in de modder stroomafwaarts alleen nog vissen vonden die wanhopig hapten naar lucht. In de droge bedding groef Stromberg een graf voor Mina. Hij dekte haar toe met een mantel van waterlelies. Een volle nacht waakte hij bij haar en daarna gaf hij het water weer zijn vrije loop. Al gauw weerspiegelde het graf van zijn dode liefde de hemelsblauwe lucht. Toen rolde Stromberg een zware zwarte steen naar de oever en hakte hij daarin de letters: M-I-N-N-A-W-A-T-E-RSlaag jij erin het gedicht van Guido Gezelle over Brugge aan te vullen?

't Is wonder hoe de Brugse stad
bijna heel 't Heilig Land bevat:
hier heet een kerk . . . . . . . . .
of . . . . . . . . of Bethlehem,
. . . . . . . . . ligt niet ver van daar,
. . . . . . . ziet men nog voorwaar,
en . . . . met zijn oud convent
was eertijds heel de stad bekend.
Van aan . . . . . . . . hoog bekroond
alwaar de Carmelieter woont
tot op de . . . . waar 't Heilig Bloed
. . . . . . . . . . . . herdenken doet,
brengt Brugge, 't zij van welke kant
gedachten bij van 't Heilig Land.


Er zit een plaats verborgen in dit recept voor het maken van Wassen Poppen des Doods:

Ze zijn tenminste 6 centimeter groot en bestaan uit:
- 2 nagels, afgeknipt van vinger of teen;
- 4 haarlokken;
- 1 kledingstukje van de te treffen persoon;
- 4 hosties, gewijd.


Klik op de titel voor een stadsspel én meer mysteries in De Spoken van Brugge.

Je vindt de Oplossingen van bovenstaande Opdrachten op onze Squidoo Ludieke 'KWIS 'T HET Quiz Pagina.
13.12.08

Zorro is een broodje aap verhaal/urban legend... Maar de moraal van het verhaal ontbreekt!


‘Het is algemeen geweten
dat variatie en fantasie
het samenzijn stimuleren,’
zei de heer tot zijn lady.
En hij bond haar handen vast
en zij legde zich naakt te bed
en hij heeft op de kleerkast
hun spel in scène gezet.

‘Verkleden als Zorro
zal ik mij en zo
zal ik jou bespringen
als een wilde torro.’

In een stille villawijk
werden ze gevonden:
een bloot vrouwenlijk,
de handen gebonden,
en in de slaapkamerkast
een gemaskerde heer,
te zwaar was zijn last,
de kast stortte ineen.

Verkleden als Zorro
zou hij zich en zo
is hij neergekomen
in ‘n mortale salto.
De kast is bezweken,
hij bezweek evenzo,
niemand hoorde haar smeken
in de eenzame bungalow.

Moraal van het verhaal:

. . A A . . A . E . . E U . .
van prima kwaliteit
hebben wij hard nodig
in deze moderne tijd!

Vul de moraal van dit verhaal aan... en klik op de titel om te checken of je juist zit!

7.12.08

Klik hier en luister naar: MotorMan - een muzikaal griezelverhaal uit "Spookrijders"

De banden van zijn motor lijken ‘t asfalt niet te raken,
alsof ze van karton zijn hoor je de vangrails kraken.
Hij splijt de muur van mist in twee gelijke delen
terwijl hij gromt dat hij met jou komt spelen!

Hé Motorman, Motorman,
pak mij dan als je kan.

Hij draagt zware laarzen en een zwarte leren jas,
hij heeft een helmplaat van ondoorzichtig glas.
Hij danst ‘n dodelijk ballet, maakt een wijde boog,
terwijl z’n motor vuur spuwt uit één schitterend oog.

Hé Motorman, Motorman,
pak mij dan als je kan.

De Motorman, de Motorman
is half mens, half machine.
Door de aderen van de Motorman
stroomt geen bloed maar benzine.

Hé Motorman, Motorman,
pak mij dan als je kan.

Het slot van dit duel, van dit duet met de dood
wordt geschreven in een wrak van rokend schroot,
dan buigt hij zich over je heen en het allerlaatste
wat je nog ziet is jouw gezicht dat weerkaatste

in de helm van de Motorman,
pak mij dan... als je kan!


Meer broodje aap verhalen, op muziek gezet vind je op de Squidoo Spookrijders Site.


5.12.08

Raadselachtig Vlaanderen # 2

Wij zoeken een Vlaamse stad, en in die Vlaamse stad de naam van een gebouw:

Heren bedrogen, muren doorzogen,
Wiens dochter ik was, diens moeder werd ik.

De oplossing vind je met een klik op de titel.

4.12.08

WebContent?


U hebt een eigen zaak of u oefent een vrij beroep uit, u bent een 'kleine' zelfstandige of u staat aan het hoofd van een KMO en u wilt ook op het wereldwijde web vertegenwoordigd zijn met uw zaak, uw bedrijf, uw onderneming. In deze tijden van crisis kunt u voor de 'klassieke' publiciteit in kranten en tijdschriften, op uw locale radio of televisie steeds moeilijker een budget vrij maken, en over het effect ervan hebt u zo uw twijfels. Uw aanwezigheid op het internet is dan ook een must.

Steeds meer mensen zoeken steeds vaker allerlei informatie 'online'; de budgetten die besteed worden aan 'online' publiciteit worden ook steeds groter. En daar zijn goeie redenen voor: reclame op het web rendeert en is 'meetbaar'. U weet exact hoeveel u betaalt voor een klik op uw Google advertentie die naar uw website leidt. Maar het wordt helemaal mooi als u zelfs niet hoeft te betalen voor Google advertenties die naar uw website leiden en toch makkelijk gevonden wordt op het web. En het wordt nog mooier als u zelfs voor die makkelijk te vinden en druk bezochte website nauwelijks wat hoeft te betalen.

De webspecialisten gebruiken graag en veel dure Engelse vaktermen. U begrijpt die niet. Wel, dat doen wij ook niet. Wij hanteren slechts een enkel Engels sleutelwoord: 'WebContent' - en dat kunt u dan nog perfect in het Nederlands interpreteren ook!

Laten we het eerst even over het Engelse 'content' - of 'inhoud' - hebben. Die is inderdaad heel belangrijk: mensen zoeken informatie (= content) op het web, en als uw website die informatie aanbiedt, wordt hij door een zoekmachine gevonden, op voorwaarde dat voldoende andere sites een link naar uw website hebben (want anders denkt Google dat u niet echt bestaat en neemt hij uw website niet op in de zoekresultaten). Hoe meer 'content', hoe vaker en hoe makkelijker u gevonden zult worden en hoe meer sites naar uw website linken, hoe hoger uw website zal opduiken in de Google resultaten. Met als gevolg dat uw 'publiek' opnieuw groter zal worden. Een sneeuwbaleffect, inderdaad.

Zo simpel is het. Echt.

Bied zoveel mogelijk 'inhoud' aan en zorg ervoor dat zoveel mogelijk andere sites een link hebben naar uw site. Die 'inhoud' hoeft niet noodzakelijk over uw eigen produkt te gaan of de dienst die u aanbiedt; publiceer enkele 'fun pagina's' op uw website, met grappige raadsels of spannende spelletjes. Zo zullen meer mensen uw website vinden en er ook meer tijd doorbrengen en tegelijk krijgen ze uiteraard ook uw boodschap, uw produkt, uw dienst onder ogen en scoort uw website beter in de zoekresultaten!

Laten we het dan nu nog even over de Vlaamse betekenis van ons sleutelwoord 'content' hebben. Bent u tevreden over uw website? Wordt uw site makkelijk gevonden? Door veel bezoekers? Vindt u dat uw site, louter als middel tot publiciteit en promotie, voldoende rendeert? Misschien is uw antwoord telkens 'ja', en dan hoeft u niet verder te lezen. Misschien is uw antwoord 'ja, maar' -

Bijvoorbeeld:

- 'Ja, maar ik word alleen gevonden als je mijn domeinnaam intikt.'

- Of: 'Ja, maar dat kost allemaal toch ook wel veel geld.'

Als uw antwoord 'ja, maar' is dan zouden wij u zeker aanraden toch nog even verder te lezen. Klik op de titel van dit artikel en je bent meteen waar je wezen moet!

3.12.08

Het Raadsel van de Mystery Babe!

Dit is een 7 Stappen Quiz. Hoeveel stappen heb jij nodig om de naam van de Babe te vinden die we zoeken? Let wel, je krijgt maar één enkele kans!

1. Onze Mystery Babe maakt het je gemakkelijk alle belangrijke musea en culturele attracties van de stad te bezoeken. Je kunt dan ook echt wel iets serieus over haar zeggen, dit bijvoorbeeld.

2. Er wordt nogal wat over haar geroddeld in de gespecialiseerde pers en in andere vakbladen.

3. Ene C. Jordan nam een foto van haar boot en publiceerde die in dit artikel: More High Jinks on the High Seas (het is de tweede van boven).

4. Geniet van haar klassieke keuken of van een cocktail in haar bar naar Engels model.

5. Ze heeft overal draadloos internet.

6. Je vindt haar in de schaduw van de Eiffeltoren.

7. Als je ‘t nu nog niet weet, vind je hier het antwoord.

Hoeveel minuten/seconden heb jij nodig om het griezelverhaal correct te vervolledigen? Klik hier en luister naar "Spookrijders"!

Het was half twaalf, half twaalf geweest,
Hij keerde weer terug van een ------- feest.
Door de regen en de mist kon hij niets zien,
Ze stond op de pechstrook van afrit -------.
Haar haren in slierten om haar gezicht,
Haar huid zo ----- en doorschijnend licht.
Een geur van --------- en een ------- kleed
Al vijfentwintig jaar niet meer up to date.

'Wil je een lift?' vroeg hij goedgezind
aan dat mooie lieve kleine -----------.
'Ik ga tot ----,' antwoordde zij.
'Prima,' zei hij, 'kom er maar bij.'
En ze rilde en ze ------ en ze had het koud.
Ze leek nog zo jong en toch ------- oud.
Hij heeft toen zijn ----- om haar heen gelegd.
Om het ----------- met de rode vlecht.

‘Dank u meneer, ik dank u zeer.
De naam is Vera, Vera Van ----.
Ik werd verrast door dit ---------,
Dank u, dank u zeer meneer.’

Er was een leuk liedje op de radio,
Zij vond het blijkbaar toch maar zo en zo.
Plots werd de ontvangst heel erg --------,
Hij draaide de knop om en hij reed voort.
'Ik hou meer van de -------, hun laatste hit.
Ik vind het zo jammer dat ze net zijn -------,'
Zei ze alsof het pas gisteren was gebeurd,
Nee om John ------- had ze nog niet getreurd.

Keer nu maar weer, Vera Van ----.
Keer nu maar weer tot ---- in dit --------.
Weg is de sfeer, ik dank je zeer.
Keer nu maar weer, Vera Van ----.

Was ze gevlucht uit een streng ---------,
Of was ze soms afkomstig uit een ------------.
‘Waar moet ik stoppen ?’ vroeg hij kordaat.
‘Bij het station in de -------------------.’
Hij zette de radio nog maar eens aan.
Hij hoorde een stem, ze klonk heel -------.
Hij zette de radio de radio weer uit
En toen klonk naast hem een ------ geluid.

Bericht op de radio.

'Keer asjeblief weer, maak --------.
Ik kan niet meer, asjeblief meneer.
Keer nu maar weer voor ik -------.
Al dat over en weer, ik kan het niet meer.'
Ze sprong uit de auto, hij hield haar niet tegen,
Ze was alweer verdwenen in de ---- en de regen.

Op de bank naast hem lag een oud --------
Hij bekeek het aandachtig en voelde zich ontspoord:
'Geboren te ----, Vera Van ----.
In negentien ------'. Zo ongeveer.
Ze was geen vijftig, zijn Vera Van ----:
Hij hield het bij ------- en geen jaartje meer.
Waar kom je vandaan, Vera Van ----.
Van waar kom je en van wanneer ?
Waar kom je vandaan, uit welke sfeer ?
Waarheen keer je weer, Vera Van ---- ?

Hij stopte in ----, bij het politiebureau
En toonde haar paspoort en haar ----.
'Waarschijnlijk gestolen,' zei die agent,
'En door jouw ------- vals aangewend.'
Vera Van ---- is al dertig jaar dood,
Haar klein twee ------ was nog maar een hoop schroot.
Het was op de snelweg bij afrit -------,
De ----------- heeft ze nooit gezien.

En dus keert ze weer, Vera Van ----.
Ieder jaar weer in het moordend verkeer.
Hij weet nu waar, hij weet ook -------.
Een andere sfeer, over en weer.

Hij is naar het kerkhof van ---- gegaan
En heeft heel erg lang bij haar ---- gestaan.
Hij kocht ---------- in een bloemenkraam,
Voor bij haar foto, voor bij haar naam.
Zijn --- nam hij mee, wat gegeneerd.
Die had ze immers over haar ---- gedrapeerd.
Vera Van ----, geaccidenteerd,
En toch ongedeerd teruggekeerd.


Je vindt de volledige tekst op de Squidoo Spookrijders Site.